top of page
Dausu šeimos literatūros premija
Dausu_logo_LT2.png

Kanados Lietuvių Fondo pastangomis įsteigta Dausų šeimos Lietuvių literatūros premija. Steigėjas – Kanados Lietuvių Fondas (KLF), įgyvendinant
a.a. Aldonos Dausaitės-Empakerienės palikimo tikslus

DAUSŲ ŠEIMOS PARAMA LIETUVIŲ LITERATŪRAI

Susipažinkite plačiau su premijos steigėja

Aldona-Dausaite-Empakeriene(1)_edited_edited.jpg
DAUSŲ ŠEIMOS LITERATŪROS PREMIJOS PATEIKIMO GAIRĖS

Dėl visų klausimų, susijusių su paraiškų teikimu, kreipkitės į:
Dausų Šeimos Premijos Paraiškų teikimo koordinatorių

Rasa Bagdonavičienė

El. paštas: valdyba@rasytojai.lt

Tel. nr.: +370 63062549

PARAIŠKŲ TERMINAS:

2023 ME
SPALIO
1-31

PREMIJA: kasmetinė

APDOVANOJIMŲ SUMOS:

12,500 - 5,000 Eu

PREMIJOS KATEGORIJOS: 3

a. Dausų šeimos lietuvių literatūros premijos steigėjai yra Kanados Lietuvių Fondas ir p. Aldona Dausaitė-Empakerienė.  Ši kasmetinė premija įsteigta jos šeimos, po Antrojo pasaulinio karo emigravusios iš Lietuvos į Kanadą, atminimui.  Premija bus skirta pirmą kartą 2023 m.


b. Kasmet skiriamos trys Premijos už aukštos meninės kokybės originalias knygas, parašytas sklandžia ir turtinga lietuvių kalba, arba išverstas į lietuvių kalbą.  


c. 2023 m. bus skiriamos šios Dausų šeimos lietuvių literatūros premijos:  

 

  • 12 500 eurų Premija už originalią grožinės literatūros knygą, parašytą ir išleistą lietuvių kalba.

  • 12 500 eurų Premija už originalią grožinės literatūros knygą, išversta į lietuvių kalbą ir išspausdinta. Premija bus padalinta 70% autoriui ir 30% vertėjui.

  • 5000 eurų Premija už pirmąją pradedančio autoriaus išspausdintą originalią knygą (debiutinį kūrinį), parašyta lietuvių kalba, ar išversta į lietuvių kalbą. Jei originali knyga išversta į lietuvių kalbą, Premija bus padalinta 70% autoriui ir 30% vertėjui.


d. 1000 eurų suma taip pat bus skirta Premiją laimėjusių knygų leidėjams, kai jie pateiks priimtiną platinimo ir viešinimo planą Dausų premijos teikimo koordinatoriui.

a.  Kanados Lietuvių Fondas kasmet sudaro Dausų šeimos lietuvių literatūros premijos Vertinimo komisiją.  Vertinimo komisija bus atsakinga už pateiktų kūrinių peržiūrą ir rekomenduos Dausų premijos laureatus, kuriuos patvirtins Kanados Lietuvių Fondas.  


b. Vertinimo komisija gali rekomenduoti neskirti kai kurios kategorijos Premijos, jei mano, kad nebuvo pateikta vertingų knygų.  

a.  Knyga turi būti originalus, pirmą kartą išleistas grožinės literatūros kūrinys, parašytas lietuvių kalba arba išverstas į lietuvių kalbą.  Kita kalba parašyto ir į lietuvių kalbą išversto kūrinio, autorius turi būti lietuvių kilmės. Premija neskiriama poezijos rinkiniams. 


b.  Knyga turi būti išleista lietuvių kalba per pastaruosius trejus kalendorinius metus.  Premijos 2023 m. pateikimams, tai būtų nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d.


c.  Premija skiriama Lietuvoje ar užsienyje gyvenantiems rašytojams.


d.  Premija neskiriama po autoriaus mirties.  


e.  Paraiškas (kandidatus Premijai gauti) gali pateikti:
   — Leidėjai iš bet kurios šalies,
   — Lietuvos rašytojų sajunga,
   — Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, ir
   — Užsienių lietuvių organizacija, kuri yra pripažinta Pasaulio lietuvių bendruomenės vienetu ar padaliniu.


f.  Leidėjai ar organizacijos kasmet Vertinimo Komisijai gali pateikti ne daugiau kaip vieną (1) knygą kiek-vienoj kategorijoj. 

 
g. Premija pakartotinai gali būti skiriama tam pačiam autoriui tik praėjus penkeriems kalendoriniams metams nuo ankstesnio premijos gavimo. 

a.  Paraiškos turi buti pateiktos Dausu Premijos paraišku teikimo koordinatoriui nuo 2023 m.
spalio 1 d. iki spalio 31 d.

 
b.  Kiekvienoj paraiškoj turi būti šie duomenys:
   —  Užpildyta paraiškos forma;
   —  Rekomendacija dėl premijos skyrimo, kurioje pateikiamas trumpas kandidato knygos įvertinimas;
   —  Siūlomų premijuoti kūrinių 5 knygos egzemplioriai arba elektroninės knygos versija;
   —  Autoriaus sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo (užpildytas priedas #2);
   —  Elektroniniu paštu atsiųstos autoriaus ir knygos viršelio nuotraukas (jpg formatu), kurias galima naudoti spaudoje bei internete.


c.  Pateiktos knygos nebus grąžinamos.


d. Asmenys ir (arba) organizacijos, teikiančios paraiškas, yra atsakingi už paraiškoje pateiktų duomenų tikslumą.

Dausų šeimos Premijų 2023 m. laureatai bus paskelbti 2024 metų pirmajį pusmetį Vilniuje vykstančioje ceremonijoje.

Rasa Bagdonavičienė
Dausų šeimos premijos paraiškų teikimo koordinatorė,
Lietuvos rašytojų sąjunga
El. paštas: valdyba@rasytojai.lt
Tel. nr.: +370 63062549

bottom of page