top of page

Struktūra

Pirmajame Tarybos posėdyje po metinio narių susirinkimo, Taryba išrenka direktorius, kurie eis Tarybos pirmininko, sekretoriaus, iždininko ir vykdomojo direktoriaus pareigas  

Ruta background

Tarybos pareigūnai

Pirmajame Tarybos posėdyje po metinio narių susirinkimo, Taryba išrenka direktorius, kurie eis Tarybos pirmininko, sekretoriaus, iždininko ir vykdomojo direktoriaus pareigas.  

Pirmininkas

Sekretorius

Vykdomoji direktorė

Iždininkė

Dr. A. Pabedinskas

A. Čepas

 G. Ignaitis

V. Jonušonis

Paskyrimų Komitetas

Paskyrimų komitetą sudaro ne mažiau kaip trys Fondo direktoriai, kuriuos skiria Fondo Taryba, ir ne daugiau kaip trys nariai, kuriuos skiria Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba.

Paskyrimų komitetas peržiūri paramos ir stipendijų paraiškas ir gautus projektų pasiūlymus, ir pateikia rekomendacijas tarybai dėl finansinės paramos. 

Pirmininkė

Narys

Narė

Narė

V. Zubrickas

 J. Ažubalis

 I. Žukauskas

V. Peczulis

Investavimų Komitetas

Investavimų komitetą sudaro iždininkė, ne mažiau kaip du direktoriai ir kiti Tarybos paskirti nariai.

Investavimo komitetas vertina ir rekomenduoja Fondo suteikto kapitalo investavimo strategijas, gaires ir investicijų rūšis.

Pirmininkas

Iždininkė

Narys

A. Kaminskas

V. Jonušonis

A. Mačiulis

bottom of page