top of page

Apie mus

Kanados Lietuvių Fondas yra Kanados federaliniu mastu įregistruota labdaros organizacija, veikianti kaip viešasis fondas

Kanados Lietuviu Fondo Istorija

Fondo misija

Remti, palaikyti ir skatinti lietuvišką kultūrinę ir labdaringą veiklą

Ruta Background

Pagrindiniai tikslai

Auginti Fondo kapitalą, kuris gaunamas iš aukų, dovanų, palikimų ir investicijų
 

Kasmet teikti finansinę paramą organizacijoms ir studentams,skatinti ir padėti išsaugoti lietuvišką kultūrą ir tradicijas
 

Fondas remia

bottom of page