top of page
Camp Kretinga

TAPKITE FONDO NARIAIS

Kanados Lietuvių Fondas šiuo metu turi virš 2,750 aktyvių ir atminimo narių!

Fondo nariai yra asmenys, grupės ir organizacijos, įsipareigojusios saugoti lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas. Jūsų narystė ir parama padės užtikrinti Kanados Lietuvių Fondo stiprybę, augimą ir ilgaamžiškumą, leidžiant Fondui ir toliau teikti finansinę paramą lietuvių kultūrinei ir labdaringai veiklai.

Rūta
Camp Kretinga Huntsville

Asmenys ir organizacijos, sumokėję vienkartinį $100 nario mokestį, tampa Fondo nariais.

Fondo nariai turi teisę dalyvauti metiniam Fondo narių susirinkime, kuriame Fondo nariai tvirtina komitetų ir finansinio audito ataskaitas. Fondo nariai taip pat renka Fondo Tarybos narius.

Nusprendėte tapti KLF nariu?

JUMS REIKĖS:

Užpildyti narystės anketą ir išsiūsti adresu:


Lithuanian Canadian Foundation
1 Resurrection Rd,

Toronto, ON M9A 5G1

arba el. paštu: klfondas@on.aibn.com

NARIO MOKESTIS

Sumokėti $100 vienkartinį nario mokestį galima:

 

  • Tiesioginiai į KLF sąskaitą Paramos arba RCU kredito kooperatyvuose.

  • Sinčiant čekį Lithuanian Canadian Foundation vardu, adresu:

Lithuanian Canadian Foundation
1 Resurrection Rd,

Toronto, ON M9A 5G1

Rūta
bottom of page