top of page
Slide_1.jpg

TAPKITE FONDO NARIAIS

TAPKITE FONDO NARIAIS

Narių įnašai sukaupė Kanados Lietuvių Fondo kapitalo fondą, kurio pajamos leidžia Fondui remti organizacijas ir studentų stipendijas

Volungės choras diriguoja Viskontienė

AUKOKITE ŠIANDIEN

Icon_community5.png

Kiekvienas įnašas į Kanados Lietuvių Fondą padeda Fondui įgyvendinti savo tikslus remti, skatinti ir puoselėti lietuvių kultūrinę ir labdaringą veiklą.

PALIKITE DALĮ SAVO TURTO PALIKIMO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI

Apsvarstykite galimybę įrašyti Kanados Lietuvių Fondą į savo palikimo sąrašą

Kanados Lietuviu Dienos

Nusprendėte tapti KLF nariu?

JUMS REIKĖS:

Užpildyti narystės anketą ir išsiūsti adresu:


Lithuanian Canadian Foundation
1 Resurrection Rd,

Toronto, ON M9A 5G1

arba el. paštu: klfondas@on.aibn.com

NARIO MOKESTIS

Sumokėti $100 vienkartinį nario mokestį galima:

  • Tiesioginiai į KLF sąskaitą Paramos arba RCU kredito kooperatyvuose.

  • Sinčiant čekį Lithuanian Canadian Foundation vardu, adresu:
     

Lithuanian Canadian Foundation
1 Resurrection Rd,

Toronto, ON M9A 5G1

Dėl daugiau informacijos, prašau susisiekite su Fondo raštine:

Ačiū, kad susisiekėte

bottom of page