top of page
Graduation

Kanados lietuvių fondas skiria STIPENDIJAS gimnaziją baigusiems ir įvairius aukštuosius mokslus studijuojantiems lietuvių kilmės studentams.

DĖMESIO: 2024-2025 MOKSLO METŲ STIPENDIJŲ PARAIŠKOS PRIIMAMOS IKI
2024 M. RUGPJŪČIO 31 d. 11:59 v.v.

bottom of page