top of page
Aldona-Dausaite-Empakeriene(1).png

DAUSŲ ŠEIMOS PARAMA LIETUVIŲ LITERATŪRAI

Kanados Lietuvių Fondo pastangomis įsteigta Dausų šeimos Lietuvių literatūros premija. Steigėjas – Kanados Lietuvių Fondas (KLF), įgyvendinant a.a. Aldonos Dausaitės-Empakerienės palikimo tikslus. 

Biografija

Aldona Dausaitė-Empakerienė gimė 1930 m. balandžio 24 d. Rygoje, kur tuo metu gyveno jos tėvai.


Dausų šeimos labdaringa veikla prasidėjo dar prieškariniame laikotarpyje ir dukra Aldona tapo šios veiklos liudininke. Ji užaugo šeimoje, kur lietuvybės išlaikymas bei švietimo reikalai buvo kasdienis šeimos gyvenimo motyvas.


Antrajam pasauliniam karui einant į pabaigą, Aldona Dausaitė kartu su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur ji ir baigė Hanau lietuvišką gimnaziją. 1948 m. šeima emigravo į Kanadą ir apsigyveno Schomberg mieste netoli Toronto.
Kanadoje Aldona Dausaitė įstojo į Toronto universitetą. Sėkmingai užbaigusi studijas, įgijo laipsnį farmacijos srityje. Visą gyvenimą Aldona tęsė darbą savo įsigytoje specialybėje ir 2010 m. buvo apdovanota “Chancellor’s Circle‘’ Toronto universiteto medaliu už 55 metų narystę Toronto universiteto alumnų asociacijoje.


Tęsdama savo šeimos tradiciją, velionė aktyviai dalyvavo Kanados lietuvių bendruomenės veikloje labdaringais darbais ir finansine parama. Lietuvių bendruomenė Kanadoje atsisveikino su Aldona Dausaitė-Empakeriene 2012 m. gegužės 21 d. Toronte.


Dausų šeimos labdaringus norus įamžina palikimas Kanados Lietuvių Fondui, remiant lietuvišką veiklą Kanadoje, kitose pasaulio lietuvių bendruomenėse, bei kultūrinę veiklą Lietuvoje. Ši prestižinė literatūrinė premija — taurus Dausų šeimos labdaringos veiklos atminimas.
 

bottom of page