top of page
Lithuanian Canadian Foundation Home slide
Teikiame finansinę paramą organizacijoms ir studentams, siekdami skatinti ir padėti išlaikyti lietuvių kultūrą ir tradicijas

SUSIPAŽINKITE -
KLF metinė finansinė ataskaita

Kanados Lietuvių Fondas yra Kanados federalinės valdžios registruotas labdaros fondas, kurio tikslas yra remti, skatinti ir puoselėti lietuvių kultūrinę ir labdaringą veiklą Kanadoje ir kitose pasaulio lietuvių bendruomenėse.

Fondas yra pagrindinis finansavimo šaltinis, teikiantis paramą Kanados lietuvių veiklai. Nuo įkūrimo 1962 m. Kanados Lietuvių Fondas yra išdalinęs virš 6.5 mln. dolerių įvairiems projektams ir stipendijom.

KLF images for web.jpg
bottom of page